Mądrość

Majów

Przewodniczka pełnia miłości i zrozumienia przekaże Ci informacje kim jesteś, określi twoje mocne strony i przekaże twoje nauki, jakimi obdarza Cię życie, abyś mógł wzrastać. Poznasz swój osobisty cel życia.

18 i 19 styczeń 2022

22 i 23 luty 2022

16 i 17 marzec 2022

Spotkania online w formie webinaru

Szczegółowe informacje: email: daria@selfmakers.pl, tel.: 668 464 643

Kalendarz spotkań

18 i 19 styczeń 2022

18.01.2022 godzina 18:30 – 20:00
(60 minut + 30 minut Q&A)
Tytuł: Kim są Majowie i dlaczego ich przekazy są teraz tak aktualne?

19.01.2022 godzina 18:30 – 20:00
(60 minut + 30 minut Q&A)
Tytuł: Rytm Wszechświata.

22 i 23 luty 2022

22.02.2022 godzina 18:30 – 20:00
(60 minut + 30 minut Q&A)
Tytuł: 13 wibracji potrzebnych do osiągnięcia wewnętrznej harmonii.

23.02.2022 godzina 18:30 – 20:00
(60 minut + 30 minut Q&A)
Tytuł: Rytm Wszechświata.

16 i 17 marzec 2022

16.03.2022 godzina 18:30 – 20:00
(60 minut + 30 minut Q&A)
Tytuł: Charakterystyka pierwszych 10-ciu Energii Świętego Kalendarza Majów.

17.03.2022 godzina 18:30 – 20:00
(60 minut + 30 minut Q&A)
Tytuł: Charakterystyka ostatnich 10-ciu Energii Świętego Kalendarza Majów.

Taniec Energii Majów to cykl 3 webinarów online po 2 dni.

Każdy dzień to 60 minut wykładu i 30 minut sesji pytań.

1 webinar

  • czas trwania: dwa dni po 1,5 godziny
  • 60 minut wykład interaktywny
  • 30 minut sesja Q&A
  • od 18:30 do 20:00

Koszt wstępu na 1 webinar
123 zł
(dwa dni po 1,5 h)

Szczegółowe informacje:

  • email: daria@selfmakers.pl
  • tel.: 668 464 643

Przewodniczka
Adriana “Tata” Rojas

Adriana urodziła się w Bogocie, w Kolumbii. Zaczęła swoją historię ze Ścieżką Majów 20 lat temu. Otrzymała nauki od starszyzny z Klanu Orła, od duchownych i starszyzny Tzutujiles z Klanu Tzotz oraz od wielu starszych kobiet, które wspierały ją w drodze rozwoju przekazując mądrość Świętości Kobiety.

Aktualnie Adriana jest AJQ´IJ czyli duchową przewodniczką Majów, tradycjonalistką i ekspertką w CHOLQ´IJ czyli Świętym Kalendarzu Majów i w różnych technikach uzdrawiania. 

Poznała również tradycję amazońską, podczas niesamowitej przygody pokonując pieszo ponad 300 km w dżungli. W czasie tej wędrówki zrozumiała, jak niesamowitą siłę posiada każdy człowiek w swoim wnętrzu i jak wielką potrzebę ma ludzkość, aby powrócić do esencji poprzez głębokie połączenie z Matką Ziemią. Dzięki temu doświadczeniu stała się jedną z niewielu kobiet zaakceptowaną przez starszyznę jako Wojowniczka Zielonej Ścieżki.

W zgodzie z energiami nowego cyklu, dedykuje swój czas na dzielenie się wiedzą o przodkach, prowadzi konferencje,  warsztaty oraz konsultacje osobiste w organizacjach na całym świecie. Wszystkie jej działania mają na celu wspomaganie procesu transformacji ludzkości, biorąc pod uwagę to, jak ważne są różne rodzaje energii istniejące w naszym wnętrzu oraz w naszym otoczeniu.

Adriana zorganizowała liczne warsztaty dla kobiet wielu narodowości, aby mogły one pracować w sposób aktywny, łącząc się ze świadomością energii kobiecej. Prowadzi Kręgi Kobiet, organizuje spotkania, które na celu mają odnalezienie zagubionej równowagi pomiędzy energią żeńską i męską.

Adriana jest również autorką książki o tytule „Taniec Energii Majów”, przetłumaczonej na wiele języków, publikowaną kilka lat z rzędu.  W swojej książce Adriana jako Czuła Przewodniczka towarzyszy w podróży wewnętrznej czytelnika, pozwalając mu zrozumieć wpływ różnych energii według Świętego Kalendarza Majów i otworzyć drogę ku większej świadomości i transformacji.

Kalendarz spotkań

18 i 19 styczeń 2022

22 i 23 luty 2022

16 i 17 marzec 2022

Indywidualne konsultacje z Adrianą

opcje dodatkowe – osobno płatne

Opcja 1.
Czytanie i interpretacja Znaku Majów

Podczas 1-godzinnej konsultacji możesz poznać swoją esencję energetyczną z perspektywy Majów. Przewodniczka pełnia miłości i zrozumienia przekaże Ci informacje kim jesteś, określi twoje mocne strony i przekaże twoje nauki, jakimi obdarza Cię życie, abyś mógł wzrastać. Poznasz swój osobisty cel życia.

Opcja 2.
Czytanie i interpretacja Świętego Tzité

Podczas 1-godzinnej konsultacji będziesz mógł zadać pytanie, na które odpowiedzi znajdą się w czytaniu Świętego Tzité (Envoltorio Sagrado). Jest to najstarsza metoda czytania jaka istnieje w tradycji Majów, forma pełna szacunku, która poprowadzi Twoją Duszę.

Opcja 3.
Połączenie dwóch interpretacji

Podczas 1-godzinnej konsultacji możesz wybrać połączenie tych dwóch typów konsultacji, wybrać to co jest dla ciebie najlepsze. Dostaniesz czytanie i interpretację twojego znaku według tradycji Majów i będziesz mieć okazję zadać trzy pytania, na które od dawna szukasz odpowiedzi.

Szczegółowe informacje: email: daria@selfmakers.pl, tel.: 668 464 643

Czuła Przewodniczka

Adriana jako Czuła Przewodniczka towarzyszy w podróży wewnętrznej, pozwalając Tobie zrozumieć wpływ różnych energii według Świętego Kalendarza Majów i otworzyć drogę ku większej świadomości i transformacji.

Sabiduria Maya

Calendario de encuentros

18 y 19 de Enero 2022

18.01.2022 a las 18:30 – 20:00 CET
(60 minutos + 30 minutos Q&A)
Titulo: Quienes son los Mayas y por qué su conocimiento es actual?

19.01.2022 a las 18:30 – 20:00 CET
(60 minutos + 30 minutos Q&A)
Titulo: El ritmo que nos regala el universe.

22 y 23 de Febrero 2021

22.02.2022 a las 18:30 – 20:00 CET
(60 minutos + 30 minutos Q&A)
Titulo: Las 13 vibraciones que nos invitan a encontrar nuestra armonía interna.

23.02.2022 a las 18:30 – 20:00 CET
(60 minutos + 30 minutos Q&A)
Titulo: El ritmo que nos regala el universe.

16 y 17 de Marzo 2022

16.03.2022 a las 18:30 – 20:00 CET
(60 minutos + 30 minutos Q&A)
Titulo: Hablando el mismo idioma: características básicas de las primeras 10 energías del Calendario Sagrado.

17.03.2022 a las 18:30 – 20:00 CET
(60 minutos + 30 minutos Q&A)
Titulo: Hablando el mismo idioma: características básicas de las 10 últimas energías del Calendario Sagrado.

Guia
Adriana “Tata” Rojas

Adriana nació en la ciudad de Bogotá, Colombia. Adquirió parte de su conocimiento en el Camino Maya, que comenzó a recorrer hace más de 20 años, habiendo recibido enseñanzas con ancianos del Clan del Águila, con sacerdotes y abuelos Tzutujiles del clan del Tzotz y con diferentes abuelas que han apoyado su camino, al transmitirle el conocimiento Sagrado de la Mujer.

Actualmente es una AJQ´IJ (guía espiritual maya), tradicionalista y experta en el CHOLQ´IJ (Calendario Sagrado Maya) y en diversas técnicas de sanación.

Fue iniciada también en la tradición amazónica en una extraordinaria travesía de más de 300 kilómetros recorridos a pie en las profundidades de la selva, en la que descubrió la fortaleza que mora en el interior de cada ser e hizo consciente la necesidad de que la humanidad retorne a la esencia, a través de una conexión profunda con la Madre Tierra. Esto la convirtió en una de las pocas mujeres en ser aceptadas por los Abuelos como una Guerrera del Camino Verde.

De acuerdo con las energías del nuevo ciclo, ha dedicado su tiempo a compartir el conocimiento ancestral de los Abuelos. Da conferencias, talleres y consultas personales en todo el mundo en diversas instituciones y organizaciones que se comprometen a apoyar el proceso de transformación de la humanidad, destacando la importancia de trabajar con las diferentes energías que coexisten dentro de nuestro ser y en todo nuestro entorno.

 También ha organizado numerosos retiros con mujeres de diferentes nacionalidades, para trabajar de manera activa en la reconexión y recuperación de la consciencia de la energía femenina, sembrando y apoyando la creación de círculos de mujeres y ha realizado diversos encuentros mixtos en los que propone encontrar el balance perdido entre el masculino y el femenino.

Por último, Adriana es la autora de “Danza de Energías Mayas”, que se ha traducido a varios idiomas y se ha publicado año tras año con el propósito de acompañar al lector en un viaje interior que le permite a la persona comprender la influencia de las diferentes energías en el calendario sagrado maya y abrir un camino marcado por la conciencia y la transformación.

Consultas personales

otras opciones

Opción 1.
Lectura e interpretación del Signo Maya

En una consulta de una hora podrás conocer tu esencia energética desde la perspectiva maya. Una guía amorosa que te dará información sobre quien eres, sobre tus habilidades y sobre los aprendizajes que te regala la vida para que crezcas. Una oportunidad de reconocer tu propósito personal.

Duración: 1 hora

Opción 2.
Lectura e interpretación del Sagrado Tzité

Durante esta consulta podrás hacer cualquier tipo de pregunta que tengas. Ésta será respondida a través de la lectura del Tzité (Envoltorio Sagrado), que es el método de adivinación más antiguo que existe, de acuerdo a la tradición maya. Una forma respetuosa y Sagrada de guiar a tu ser.

Duración: 1 hora

Opción 3.
Combinación de dos interpetaciones.

También puedes hacer una mezcla de estos dos tipos de consulta si esto es lo que requieres. Durante una hora podrás solicitar una interpretación rápida de tu signo y tener acceso a la respuesta de 3 preguntas que tengas.

Duración: 1 hora