Details

Date

To Be Defined

Coach Teams To Succeed Using FRIS® Thinking Styles Assessment

$ 459

The FRIS ® methodology is based on cognitive psychology theories and models, it focuses on a practical description of your mental processes. FRIS® Style diagnosis gives an insight into your natural predispositions, strategies for dealing with new situations, solving problems and making decisions, in addition it indicates areas in which you can make the most of your Thinking Style. This tool helps teams as well – it easily and quickly determines the team’s potential, recommends professional activities and provides tips on how to communicate better as a team. You can use cognitive diversity approach to answer questions like:

  • How can I improve teamwork?
  • How can I improve team dynamics?
  • How can I improve team collaboration?

This workshop benefits from principles and practices of business constellations.

The minimum of attendees to run the workshop is 4.


Wersja polska

Rozwój kompetencji miękkich nie jest już „miękką opcją” w biznesie. Liderzy budzą swoją świadomość i zaczynają rozumieć, że obszary do tej pory traktowane jako „soft”, czyli miękkie, a w szczególności: kompetencje intra- i interpersonalne (komunikacja, twórcze rozwiązywanie problemów, budowanie relacji, inteligencje społeczna i kulturowa) są niezbędne do zdrowego i zharmonizowanego działania biznesu. Badanie za badaniem wskazują dobitnie, że szkolenia i warsztaty w obszarach intra- i interpersonalnych wpływają na produktywność, zadbanie w firmie o wartościowych ludzi oraz oczywiście, odzwierciedla się w pozytywnych wynikach finansowych.

Narzędzie FRIS® Style Myślenia i Działania to najszybciej rozwijające się na polskim rynku narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, stosowane do wsparcia organizacji oraz w edukacji i rozwoju menedżerów. Metodologia FRIS® bazuje na teoriach i modelach z obszaru psychologii poznawczej i jest przystosowana do polskich realiów biznesowych.

Celem naszego warsztatu dla zespołów jest profesjonalne przeprowadzenie diagnozy naturalnego stylu myślenia i działania menedżera, która daje wgląd w naturalne predyspozycje, wskazuje strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Wierzymy w to, że najbardziej skuteczne zespoły, to te najbardziej zróżnicowane pod względem stylów poznawczych, dlatego dodatkowo przygotowujemy menedżerów do świadomego tworzenia synergii w zespołach z wykorzystaniem badania Style Myślenia i Działania FRIS®. Dla wielu menedżerów wyzwaniem są dobra komunikacja pomiędzy członkami zespołu i wysoka efektywność wspólnych działań. FRIS® w tym pomaga – w prosty i szybki sposób określa potencjał zespołu, bazując na oryginalnej koncepcji, która uwzględnia zarówno efektywność działań, jak i satysfakcję z wykonanej pracy. Znajomość stylów myślenia członków zespołu pomaga lepiej się komunikować, budować zdrowe relacje i łatwiej zapobiega potencjalnym konfliktom. Najbardziej wchodzimy w kontakt ze stylem poznawczym drugiej osoby wtedy, gdy zaczynamy z nią współpracę, i gdy zależności między nami wpływają na to, czy rozwiążemy problem i dotrzemy do celu, czy nam się to nie uda.

 

Additional information / Dodatkowe informacje

Date

To Be Defined